Czcionka:
Kontrast:
E - kompetencj, bez barier, odkryj świat cyfrowy

E-kompetencje bez barier

Odkryj świat cyfrowy

Projekt „E-kompetencje bez barier” jest realizowany w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych osi priorytetowej III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 przez Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego Zielona Góra.

Zamiarem projektu jest doprowadzenie do faktycznego „ucyfrowienia” życia mieszkańców gmin objętych działaniami poprzez umożliwienie im nabycia i udoskonalenia e-kompetencji w ramach darmowych szkoleń, pogadanek i warsztatów. Działaniami projektu objęte są wybrane gminy województw warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego oraz lubuskiego.

więcej o projekcie Belka

Najnowsze Aktualności

Najnowsze Aktualności LCC

Znajdź swój e-klub
bądź bliżej świata cyfrowego

E-klub jest miejscem spotkań członków projektu. To właśnie w E-klubie odbywają się zajęcia: szkolenia, pogadanki i warsztaty. W E-klubie można także złożyć wniosek o przystąpienie do projektu.

wyszukaj E-klub w swojej okolicy Belka

Najnowsze pytania i odpowiedzi